Welkom bij vrije basisschool Millekemol!

Schoolbestuur

vzw Katholiek Onderwijs Mol (K.O.M.)
J. Calasanzstraat 2
2400 Mol
www.komvzw.be

Voorzitter: mevrouw Agnes Leysen
Coördinerend directeur: mevrouw Els Coopmans

Vertegenwoordiging vanuit onze school in het schoolbestuur: de heer Dirk Geerts, lid van de Raad van Beheer

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

© 2024 Millekemol - alle rechten voorbehouden