Welkom bij vrije basisschool Millekemol!

Voor- en naschoolse opvang

Robbedoes

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de gemeentelijke kinderopvangdienst in de vroegere jongensschool. Dit betekent dat de kinderen van onze school vóór en na schooltijd worden opgevangen in Robbedoes. 

Sint-Odradastraat 10
2400 Mol
014 31 49 97

Opvangtijden

Opvang is mogelijk ’s morgens vanaf 7.00 uur en ’s avonds tot 18.30 uur en woensdagmiddag tot 13.00 uur. 

Verplaatsing

De verplaatsing tussen de school en Robbedoes gebeurt te voet en steeds onder begeleiding van de medewerkers van kinderopvang.

Inschrijving

Vooraleer kinderen een eerste maal kunnen opgevangen worden, moeten de ouders ze laten inschrijven bij de Gemeentelijke Dienst voor Kinderopvang. Hier voor maak je best vooraf een afspraak en neem je een bewijs van het kinderbijslagfonds en twee kleefstrookjes van het ziekenfonds mee.

Voor opvang op woensdagnamiddag (d.i. langer dan tot 13.00 uur) én op schoolvrije dagen moet vooraf worden ingeschreven bij de Kinderopvangdienst te Mol. De opvang gebeurt dan in de centrale opvangplaats Het Krekeltje (Molderdijk 27).

Korte opvang

Voor korte naschoolse kinderopvang werd een extra mogelijkheid gecreëerd. Op maandag en vrijdag kunnen tot 16.45 uur 40 kinderen worden opgevangen binnen de school. Op dinsdag en donderdag is dit tot 17.00 uur. Dinsdag- en donderdagmorgen is er ook bijkomend korte voorschoolse kinderopvang voorzien voor 20 kinderen vanaf 8:00 uur tot 8:25 uur.

© 2024 Millekemol - alle rechten voorbehouden